این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
صفحه اصلی > اعضای هیأت مؤسس
.: اعضای هیأت مؤسس

آقای دکتر سید عبدالعلی ذوالانواری فارغ التحصیل رشته فیزیک

آقای کاظم مهدی پور فارغ التحصیل رشته ریاضی

آقای دکتر سید جعفر نظام دوست فارغ التحصیل رشته فیزیک

خانم اشرف جواهری فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی

خانم دکتر میترا نوری فارغ التحصیل رشته زیست شناسی

آقای محسن فدائی فارغ التحصیل رشته فیزیک

خانم دکتر فهیمه پرویزیان فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی