این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
صفحه اصلی > معرفی انجمن
.: معرفی انجمن

به همت تعدادي از دانش آموختگان واساتيد دانشگاه و به منظور استمرار و ارتباط دانشجویان با دانشگاه و ارتقاء توانمندی ایشان بعد از فراغت از تحصیل و بهره مندی از سرمایه های علمی در راستای توسعه فرهنگی؛ اجتماعی و اقتصادی کشور؛ درسال 1394 مجوز تاسيس انجمن دانش آموختگان دانشگاه اراك اخذ گرديد كه با تشكيل هيئت موسس پس از جلسات متعدد و تهيه اساسنامه فعالیت خود را با حمایت های مسئولین دانشگاه آغاز نمود و طي دونشست اوليه از ايده ها ونظرات ديگر فارغ التحصيلان بهره مند گرديده ودر خصوص سازماندهي وبرنامه ريزي به منظور برگزاري مجمع عمومي وانتخاب اعضاي شوراي عالي وهيئت مديره اقداماتي انجام شده است وهمچنين با تشكيل سايت انجمن ،شرايط عضويت وشيوه اطلاع رساني نيز اعلام گرديده است .

لذا به ياري خداوند متعال اولين مجمع عمومي براي انتخاب اعضاء شوراي عالي انجمن وهيئت مديره در تاريخ 31/4/95 در دانشگاه اراك برگزار خواهدشد كه بدين وسيله از كليه دانش آموختگان اين دانشگاه درسنوات مختلف جهت حضور وعضويت در اين انجمن دعوت به عمل مي آيد انجمن دانش آموختگان به عنوان پل ارتباطی بین دانش آموختگان و دانشگاه سعی دارد گامی هرچند کوچک در راه رشد و اعتلای فرهنگی و علمی جامعه بردارد و این میسّر نمی گردد مگر با برقراری ارتباط بیشتر با دانش آموختگان و استفاده از تجربیات علمی و اجتماعی این عزیزان، كه اميدواريم با پیوستن به این جمع ما را در نیل به اهداف انجمن یاری نمايند.