این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

محل برگزاري همايش : اراک ميدان شريعتي دانشگاه اراک
برگزار کنندگان همايش : هيأت موسس انجمن دانش آموختگان
آدرس دبيرخانه : ميدان شريعتي ، دانشگاه اراک، ساختمان جهاد دانشگاهي ، جنب دفتر رياست جهاد دانشگاهي اتاق انجمن دانش آموختگان
تلفن:  08632767308
فکس : 086-32780802